Radītāj,iemāci man radīt!

Tu esi radījis Visu. Tu zini, kā to paveikt.

Es lūdzu Tevi – savieno mani ar dievišķo radīšanas enerģiju!

Tu esi radīšanas spējas ielicis katrā cilvēkā, jo esam mēs Tavi bērni.

 Radītāj, palīdzi man būt manā Gaismas Centrā – Dvēselē

un no šīs Vietas dievišķo Patiesību redzēt!

Radītāj, atver manas acis, lai ieraugu, kas man sevī ir jāmaina!

 

Es savienojos ar Tavu radīšanas plūsmu, Radītāj, un radu sevi no jauna.

Tādu, kādu Tu mani esi iecerējis!

Es savienojos ar savas Dvēseles gaismu un šīs Vietas veidoju citu pasauli ap sevi.

Tā ir brīvības, cieņas, miera, labestības un līdzsvara pasaule.

Šajā pasaulē ir mani dievišķie uzdevumi un dzīves misija.

Es tos skaidri apzinos un redzu.

Es esmu savas dzīves radītāja.

Kopā ar Tevi, Radītāj!

 ES ESMU.


 

Lūgšanas