zemeKad zeme savā baltumā staro, šī noskaņa katrā cilvēkā atbalsojas.

Zeme un Debesis runā ar mums, aicinot arī mūs arvien baltākā pasaulē dzīvot.

Lai tumsa, kas bijusi pirms tam, pirms šī baltuma apkārt, gaismā pārveidojas!

Tāpēc, lai to paveiktu, mēs lūdzam

visus gaismas Eņģeļus pulcēties ap mums un palīdzēt baltu pasauli ap sevi radīt.

 Lai aizvainojumi, bailes un sāpes, kas mūs ir skārušas, stiprina mūsu garu !

Mēs lūdzam, lai mūsu gars un tautas Gars spēj,

cauri pārbaudījumiem ejot, patiesību ieraudzīt un tajā dzīvot!

Mēs lūdzam Tevi, Dievs, spēcini mūs mūsu ticībā!

Ticībā, ka varam to paveikt.

Ticībā, ka mūsu tauta var augšāmcelties.

Ticībā, ka mūsu zeme var laimībā dzīvot.

Tikai palīdzi mums, Dievs, vienotākiem kļūt un sirdis baltumā turēt!

Ja mūsu sirdis ir tik gaišas, kā pasaule ap mums šobrīd,

tad visi šķēršļi krīt, un nekas vairs nespēj mūs saliekt.

Tā ar katru mirkli mūsu tautas Gars kļūst tīrāks, stiprāks un vienotāks.

Mūsu ģimenes tādas top.

Mūsu dzimtas. Mūsu tauta.

Visa Zeme.

Dievišķā baltā gaismas pasaulē ieiet.

 

Lūgšanas