Rīta gaisma ieskauj mani, un visa mana esība sāk mosties.

Es ieklausos skaņās ap sevi.

Es ieelpoju jaunās dienas smaržu.

Es sajūtu sevi pavisam citādu. Mierīgu, maigu un mīlošu.

Es atveru acis un ieraugu pasauli ap sevi jaunās krāsās.

Tās arvien vairāk mani patiesai dievišķai esībai tuvina.

Es skatos uz pasauli ar dvēseles acīm.

 

Dvēsele spēj ieraudzīt lietu patieso dabu

un pieņemt to ar mīlestību.

Tāpēc es lūdzu Tevi, Dievs, esi kopā ar mani!

Vienmēr un Visur!

Katru rītu, kad es pamostos, esi ar mani!

Tad es varu sevi un pasauli apkārt ar katru dienu

arvien labāk sajust un  izprast.

Es lūdzu Tevi, Dievs, palīdzi man vēl vairāk dievišķā,

tātad Tavā, patiesībā dzīvot.

Lai visas sajūtas, skaņas un smaržas ir no Tavas pasaules!

Es lūdzu Tevi, Dievs, stiprini manu garu!

Lai spēju es izprast zemes dzīvi un vienmēr atšķirt

gaismu no tumsas, dienu no nakts,

 patiesību no meliem, mīlestību no bailēm.

Es lūdzu Tevi, Dievs, palīdzi man to paveikt,

atbrīvot dvēseli un atvērt to Tavai Gaismai,

bet garu Tavam Spēkam un Gudrībai.

Godinu. Mīlu. Pateicos.

Lūgšanas