Lūgšana Erc. Sandalfonam.

Kad esmu es dabas pasaules ieskauta,

lūdzu Tevi, Erc.Sandalfon, palīdzi man Zemes esību izprast.

Lai varu es ar to harmonijā un līdzsvarā būt.

Es zinu un jūtu, ka dabas pasaule ir plaša un daudzkrāsaina.

Tāpēc lūdzu es Tevi, Erc.Sandalfon,

 atļauj man šajā pasaulē ieiet kopā ar Tevi un tur būt.

Palīdzi man ar dabas smalko pasauli sadarboties.

Lai katrs solis, ko es speru uz Zemes

 ir pārdomāts un saskaņots ar tām dabas būtnēm un gariem, kas tur dzīvo.

Lai smalkā pasaule atveras tik daudz, cik tas šobrīd man ir harmoniski.

Lūdzu es Tevi, Erc.Sandalfon , palīdzi man just, domāt un darboties

saskaņā ar Zemes Atdzimšanas un Augšāmcelšanās gaismu.

Lai varu es veicināt dabas pārtapšanu, izprotot un labojot to,

ko cilvēki ir savā neziņā paveikuši.

Kopā ar Tevi, Erc.Sandalfon, es esmu apzināts Jaunās Zemes cilvēks,

kura domas, jūtas un darbi nes dievišķu svētību Zemei, visiem tās iemītniekiem

un dabas smalkajai pasaulei.

ES un ZEME esam Vienotas.

ZEME un ES.

ES un ZEME.

Lūgšanas