Kad Saule ir zenītā, tā apspīd visu Zemi,

ieskaujot ar saviem stariem katru zāles stiebriņu, lapu un ziedu.

Saule iespīd arī ēnas pusē un viss,

kas tur ir, tobrīd citāds top.

Jo Saulei nav ēnas, bet tikai gaisma.

 

Tāpat Radītāja Saule mani sasniedz, apņem un sasilda.

Radītaja Saule arī manā ēnas pusē iespīd.

Tagad es to pavisam citādu redzu,

jo manī ir drosme un spēks savu ēnu ieraudzīt.

Kopā ar Radītāju es to daru.

Mums to paveikt ir viegli, mierīgi un harmoniski.

Tad ēna ienāk Saulē.

Tur es to redzu, pieņemu un izgaismoju.

Savas dvēseles gaismas pļavās

kopā ar Radītaju

ES Esmu.

Lūgšanas