Kad jauna diena atnāk,

 

tā ielīst manī kā svaigs gaiss.

 

Ar katru ieelpu un izelpu Dievišķā tīrība ieplūst.

 

Tā ir tik maiga, gaiša un mīloša,

 

ka ieskauj mani visu ar katru elpas vilcienu arvien vairāk un vairāk.

 

Katra diena atnāk ar jaunām iespējām.

 

Tieši šobrīd es varu savu dzīvi citādu radīt.

 

Tādu, kā Radītājs to man ir iecerējis.

 

Tā arvien dziļākā ticībā,

 

 Dievišķā izpratnē un maigumā es ar pasauli savienojos.

 

Ja arī kaut kas man vēl nav saprotams,

 

tad zinu un paļaujos,

 

ka viss, kas manā dzīvē notiek,

 

ir savienots un saskaņots ar Augstāko Dievišķo plānu.

 

Tur, Gaismas pasaulē, viss ir viegli un vienkārši.

 

Tāpēc lūdzu es Tevi, Radītāj,

 

palīdzi man kopā ar Tevi Jaunu dienu sākt.

 

Tīru, gaišu un maigu.

 

Tur Ticība ir mana māsa

 

un Dievišķais spēks ir mans brālis.

 

Es radu Jaunu dienu.

 

Kopā ar Tevi, Radītāj,

 

ES ESMU.

 

No Erc.Metatrona

 

Lūgšanas