Pašā tumšākā naktī,

kad spožākā Zvaigzne pie Debesīm mirdz,

sirdīs ienāk Brīnums.

Tas Brīnums ir Mīlestība,

kas ar Kristus bērniņa atnākšanu

tagad ir katra cilvēka krūtīs.

Dievs, Tu atnesi Brīnumu šeit uz Zemi!

Tu devi mums iespēju atvērt savas acis.

Tu piešķīri mums spēju

 redzēt, dzirdēt, sajust un zināt.

Pateicība no cilvēkiem dodas pie Tevis, Dievs!

Piedod, ja mūsu sirdis

vēl nespēj pilnīgi Brīnumu sevī pieņemt.

Piedod, ja maldāmies

savos prāta labirintos.

Piedod mūsu neziņu un augstprātību.

Piedod, Dievs, par visu.

Tu esi žēlsirdīgs, es zinu.

 

Kristus bērniņš,

 kuru Tu sniedzi kā Dāvanu cilvēcei,

tagad dzīvo mūsu katra sirdī.

 

Tu vienmēr, Dievs, dod mums iespēju

piedzimt no jauna.

 

Piedzimt Mīlestībā

kā dievišķā Brīnumā.No Erc.Gabriēla un Dievmātes

Lūgšanas