Zeme ir mūsu visu Māte. Zemei mēs visi esam bērni. Lai Māte varētu sniegt savu siltumu un mīlestību, bērniem ir jākļūst apzinātākiem un jārūpējas par Viņu.

Lūgsimies kopā! Lūgsim par Zemi!

Aicinu. Visus labas gribas cilvēkus katra mēneša 7.datumā 19.00 lūgt par mieru uz Zemes. Lai kur mēs katrs nebūtu.

Aizdegsim sveci, būsim klusumā un 15 minūtes no savas dzīves veltīsim mieram. Gan savam, savas ģimenes, savas tautas un visas Zemes Mieram.

 

Dievs, mēs esam Zemes bērni un lūdzam Tevi -

sniedz mums savu svētību.

Palīdzi mums un esi mūsu sirdīs,

lai mēs spētu saprast un sajust savu planētu.

Savu Māti – Zemi.

Dod mums šo iespēju

atdzimt savā apziņā kopā ar Viņu.

Lai mēs pārstātu vainot viens otru,

melot, izlikties un dzīvot bailēs.

Dod mums šo iespēju, Dievs!

Sniedz mums – Zemes bērniem

spēju pieņemt sevī arvien vairāk mīlestības

un dziļākas izpratnes,

 lai mēs varam godināt citus cilvēku, tautas un zemes.

Lai mūsu apziņa ir tik atvērta Tev, Dievs,

ka mums pietiek spēka nolikt ieročus

un dzīvot mierā un saticībā.

Mūsu ieroči ir mūsu domas un vārdi,

ar kuriem mēs uzbrūkam citiem cilvēkiem,

bet visvairāk paši sev.

Mūsu bailes dara mūs vardarbīgus, Dievs!

Tāpēc mēs lūdzam Tevi,

atbrīvo mūs no tām tik,

cik mēs spējam šobrīd.

Lai baiļu vietā mūsos ienāk

miers, maigums un mīlestība.

Lai Tava Gaisma, Dievs,

pieskaras katra cilvēka sirdij!

Tā atbrīvo, tā dziedina un stiprina mūsu Dvēseles.

Dod mums, Dievs, Zemes bērniem,

iespēju atkal piedzimt no jauna.

Ar Tavu Gaismu sirdīs!

Tad mēs spēsim sajust Zemi – savu Māti

arvien vairāk un vairāk.

Tad mēs pārstāsim Zemi sāpināt,

atverot sevi ne tikai ņemšanai,

bet arī došanai un sadarbībai.

Ar katru elpas vilcienu

arvien spēcīgāk savienojamies ar Jauno Zemi,

kur cilvēki dzīvo mīlestībā, mierā un harmonijā,

kur Dvēsele sajūt citas Dvēseles,

tās godinot un cienot.

Mēs lūdzam Tevi, Dievs,

dod mums šo iespēju!

Visām zemēm.

Visām tautām.

Visiem cilvēkiem.

 

09.02.2015  Peru

Lūgšanas