Lūgšanas.

Svētīta ir katra diena,

ko pavadu kopā ar Tevi, Dievs!

Tava klātbūtne atver mani

jaunai Gaismas esībai.

Es sāku saprast un pieņemt

savu patieso dabu.

Tā ir dievišķa,

jo esmu kopā ar Tevi, Dievs!

Es esmu kā zāles stiebrs Tavā ceļā.

Tu pieskaries tam

un dari mani laimīgu.

Es atstāju visu to smagumu,

kas man neļauj būt

vieglai un elpot brīvi.

Tik ilgi esmu nesusi to sev līdzi,

domādama, ka man tas ir svarīgi.

Bet tagad es esmu gatava

dot sev brīvību

un nolieku savu egoismu

pie Tavām kājām, Dievs!

Tik, cik es spēju šobrīd.

Ir daudz kas jāpārvar sevī,

lai ieraudzītu lietu patieso dabu

un to, ko esmu nesusi līdzi -

 augstprātību, gļēvumu,

nejūtību, paštaisnumu un neziņu.

Tad es sāku skaidrāk redzēt,

dziļāk just, smalkāk dzirdēt

un vairāk zināt,

jo esmu pie Tavām kājām, Dievs,

kā tikko izdīgusi zaļa zāle.

Es dzimstu atkal no jauna.

Kopā ar Tevi, Dievs,

ES ESMU.

 

No Erc.Metatrona

Lūgšanas