Katrs rīts atnāk ar jaunu iespēju

ieraudzīt pasauli citām acīm.

Lai arī cik gara ir bijusi nakts,

lai cik daudz tajā

 ir baiļu un neziņas,

vienmēr varam atvērt acis

un ieraudzīt dienas gaismu.

Tā ir pamošanās.

Tā ir iespēja redzēt pasauli tīrām acīm.

Tad apkārt visas krāsas top košākas.

Sajust ar jaunām maņām.

Tās atver maigumam, labdarībai un līdzjūtībai.

Sadzirdēt ar skaidrām ausīm,

kas saklausa Zemes balsi un cilvēku sirdis.

Viss apkārt kļūst izprotams,

pieņemams un svētīts,

jo Tava esība, Dievs,

tagad ir mana esība.

Es sajūtu,

kā manu dvēseli Tu ieliec strautā

un mazgā tikmēr,

kamēr tā kļūst tīra.

Es atbrīvoju sevi no visām

 sāpēm un aizvainojumiem.

Tagad dvēsele ir tik spoža,

cik Tava Gaisma, Dievs!

Tu ieliec to manās krūtīs un saki :

  • Ej! Tagad Tu esi brīva.

 

Visa mana esība noliecas

pie Tavām kājām, Dievs!

Mana izvēle ir būt ar Tevi.

 

Es esmu brīva.

 

ES ESMU.

Lūgšanas