Mīlestības upē.

Esi sveika, šī gaismas piepildītā diena!

Es ieelpoju Tevi ar visu savu esību un uzticos, ka saņemšu to,

kas ir pats labākais man šobrīd.

Tātad manis pašas radīts.

Tie gaismas briljanti, kas iemirdzas man apkārt –

harmonija, miers un prieks – ir tās vērtības,

ko esmu pati sevī izauklējusi un radījusi.

Es lūdzu Tevi, Dievs, palīdzi man savā gaismas pasaulē

arvien dziļāk ieiet un tajā palikt.

Es zinu, ka var būt gan vētras, gan negaisi.

Tāpēc manai iekšējai gaismas telpai ir jābūt plašai un dziļai.

Un tik stiprai, lai tā vienmēr savienotu ar Tavu Mīlestību, Dievs!

Ja arī novirzos no Tavas Gaismas plūsmas,

tad jūtu un zinu, ka tā ir tepat man blakus.

Es modinu savu apziņu un atkal peldu Tavā Mīlestības upē, Dievs!

Tur ir viegli atvērties un būt savā Gaismas centrā,

kur vienmēr ir harmonija un prieks.

Es ienirstu sevī kā jūras dzelmē.

Tur ir krāšņa zemūdens pasaule.

Ja arī vētra plosās virspusē, tad šeit – manas esības centrā

 ir līdzsvars un miers.

Es esmu savienota ar bezgalīgo, no Dieva plūstošo Mīlestības upi.

ES ESMU.

Maija Kadiķe

no Erceņģeļa Metatrona, Erceņģeļa Gabriēla

Lūgšanas