Drošības lūgšana.

 

Kad esmu savā gaismas plūsmā,

savienota ar Radītāja Gaismu,

jūtos viegli un atbrīvoti.

Visi mani Eņģeļi ir ap mani pulcējušies,

lai sniegtu atbalstu un savu mīlestību.

Tagad es varu brīvi ieskatīties acīs tam,

kas manī vēl nav mierā un harmonijā.

Tagad es varu apzināt,

kas manī rada šaubas un nemieru.

Esot Gaismas plūsmā un Eņģeļu ieskāvumā,

vēroju savas bailes un nedrošību

un sāku to pieņemt.

Tad, kad pārstāju pretoties neziņai,

es vairs neatdodu tai savu dzīvības enerģiju.

Es esmu pilnīgi klātesoša

un skatos acīs nezināmajam

kā savam jaunajam draugam.

Mans iekšējais spēks kļūst pilnīgāks.

Es sajūtu arvien vairāk drošības

sevī un ap sevi

 līdz šis lauks ieskauj mani pilnīgi.

Neziņa zaudē savu varu pār mani,

jo mana iekšējā drošība

un dievišķais spēks ir guvis pārsvaru.

Tagad es varu atgriezties savā patiesajā esībā,

savā iekšējā mierā un līdzsvarā.

Es zinu, un es ticu,

esot pilnīgi klātesoša,

ka viss manā dzīvē

 notiek pēc Augstākā dievišķā plāna.

Es esmu drošībā.

Es esmu savā iekšējā spēkā.

Es esmu Gaismas plūsmā.

 

ES ESMU.

 

Maija Kadiķe

Lūgšanas