Pjuhtica 112Svētību Tavu saņemu katru dienu .

Sirdī to paturu un kopā ar to tālāk eju.

Tikai palīdzi man vienmēr šajā svētībā būt!

Kad eju, runāju, domāju un daru.

Lai caur mani Tava dievišķā svētība plūst!

Kā zeme, debesis un viss dzīvais no Tevis svētīts top,

tā arī caur mani tas plūst, un šo svētību es sevī un ap sevi radu.

Katra ieelpa un izelpa svētību man un pasaulei nes.

 

Katra doma caur Tevi svētīta ir.

Katrs darbs nes svētību Zemei un Visumam.

 Katrs, ko satieku un zinu, arī caur Tevi svētīts ir

un bezgalīgai dievišķai plūsmai atveras.

Katrs cilvēks sevī svētību atpazīst un tajā dzīvo.

Visi bērni, putni, zvēri, augi un koki ir svēti.

Arī cilvēki svēti ir.

Tikai palīdzi mums šajā svētībā būt.

No rīta ar sauli

Un vakarā ar rietu

Svētumu svinēt.

Lūgšanas