Pjuhtica 5Kristāltīrā savā esībā atbalstu atrodu.

Tas ir kodols, kas no Radītāja manī ir ielikts.

Savienojos ar to un visa mana būtība no šī punkta pasaulei apkārt staro.

Es esmu šis gaismas punkts, no kura iziet tilti pie citiem cilvēkiem, pasaulēm, dimensijām.

Savā ceļā es tādus pašus gaismas kodolus satieku.

Sasveicinos, savienojos un vēl lielāka topu.

 

Savā gaismas ceļojumā cauri dzīvēm šos gaismas kodolus atpazīstu un caur tiem jaunu pieredzi iegūstu.

Mēs esam vienoti.

Tu un es.

Šajā ceļā.

Šajā dzīvē.

Šajā esībā.

Caur Erc.Gabriēlu

14.03.2012.

Lūgšanas