Padošanās lūgšana.

 

Kad Tava Esība, Dievs, ir man tik tuvu,

ka varu tai pieskarties, sajust un savienoties,

tad zinu, ka esmu gatava lielām pārmaiņām,

kas manī atver durvis uz vēl lielāku Gaismu.

 

Es eju šo Ceļu kopā ar Tevi, Dievs!

Es esmu kā bērns, kuru Tu turi pie rokas

un ved pretī piedošanai un pieņemšanai.

Tagad es varu savu zemo ego

nolikt pie Tavām kājām, Dievs.

Un pie to cilvēku kājām,

kas ir bijuši un kas ir manā dzīvē.

 

Mans ego pārstāj pretoties tam,

kas es patiesībā esmu.

Es atlaižu spriedzi un padodos,

atbrīvojot visu, kas ir bijis iepriekš.

Aiziet aizvainojumi, sāpes un ciešanas,

šaubas un ierobežojumi,

kas nav ļāvuši man pilnīgi savienoties

ar Tavu Gaismu, Dievs!

 

Tad, kad es padodos,

 

ES SĀKU BŪT

 

arvien vairāk Gaisma.

Lūgšanas