Ģimenes lūgšana.

 

Kad esmu es saules apmirdzētā pļavā,

visa ģimene ir kopā ar mani.

Katru es apskauju un sirds siltumā savienojos.

Lūdzu savus Gaismas eņģeļus man palīdzēt

ikvienu savā ģimenē pieņemt un cienīt.

Lai visiem ir vieta manā sirdī!

Es godinu savus senčus

gan mātes, gan tēva dzimtā.

 

Katram paklanos un dziļā cieņā pateicos

par visu to, ko viņi ir paveikuši,

lai dzimta pastāvētu un turpinātos.

Sveicu ar sirds siltu staru

no Dvēseles gaismas

savas mātes un sava tēva dzimtu

līdz tās izgaismojas un staro.

Savu māti un savu tēvu es godinu

kā savus radītājus un pateicos viņiem

par to, ka es esmu.

Pateicos, ka šī saule ir mana Saule,

ka šī zeme ir mana Zeme.

Viss, kas starp mums ir noticis,

ir pats labākais man,

jo esmu es Jūs izvēlējusies kā savus vecākus.

Tātad kā savas dzīves skolotājus.

Viss pats svētākais, kas ir Jūsos, ir arī manī.

Tāpēc paklanos Jums un dziļā cieņā pateicos.

Piedodiet, ja esmu Jūs kādreiz sāpinājusi.

Es piedodu Jums to, ko vēl neesmu piedevusi.

Mēs piedodam viens otram.

Es mīlu Jūs ar tādu mīlestību,

kāda pašlaik ir manī.

Pateicos, ka šī mīlestība caur Jums

manī ir tikusi iedegta.

Pateicos es Jūsu Eņģeļiem,

ka Viņi ir ar Jums.

Pateicos es saviem Eņģeļiem,

ka Viņi ir ar mani.

Visi kopā mēs radām ģimenes pavardu

ap kuru pulcēties,

lai justos vienoti, mīlēti un mīloši,

godinot un cienot viens otru.

Pateicībā visiem Gaismas spēkiem,

dzimtai, ģimenei un vecākiem.

 

Mīlestībā Erceņģelis Gabriēls

pierakstīja Maija Kadiķe

Lūgšanas