Lūgšana Lielai Mātei.

Lielā Māte, es lūdzu Tavu Svētību!

Tu esi sākums visam, kas esmu es.

Es noliecos Tavā priekšā un godinu Tevi,

nolikdama pie Tavām kājām savu mīlestības ziedu.


 

Es cienu Tevi un lūdzu, Lielā Māte,

dod man iespēju atdzimt,
savienojoties ar Tavām dievišķām izpausmēm.
 

Tagad Tava zeme ir mana miesa.

Tavi avoti, upes, ezeri un jūras ir mani ūdeņi.

Tava uguns ir mana gaisma.

Tavs gaiss ir mana elpa.
 

Es dzimstu no Tevis, Lielā Māte!

Tu mani sagaidi un pieņem.

Es pieņemu sevi un savu piedzimšanu.

Es esmu piedzimusi.

Es esmu Tavā gaismā un siltumā.
 

Es saņemu Tavu Svētību kā ceļamaizi, Lielā Māte!
 

Es nesu svētību sev, savai ģimenei un Zemei!

 

ES ESMU.

 

No Māras un Marija Magdalēnas

pierakstīja Maija Kadiķe
 

Lūgšanas