Apzināšanās lūgšana.

 

Kad Dieva plauksta manai galvai pieskaras,

es atgriežos pie sava stipruma un spēka.

Tas palīdz man patiesību redzēt.

Lietas, kas pirms tam bija neskaidras,

tagad es ieraugu jaunā Gaismā.

Migla lēnām aiziet, un skaidrība atnāk.

Es sāku redzēt sev apkārt arvien vairāk.

Es saprotu lietu un notikumu kopsakarības.

Es apzinos, ka Viss ir vienots.

Ka katra mana doma, vārds un rīcība rezonē Visumā.

Es elpoju arvien apzinātāk,

jo zinu, ka elpojot, es piepildu sevi ar enerģiju.

Elpa – tā ir dzīvība.

Kādas domas ir manī, tādas es izelpoju,

atdodama Visumam, un pēc tam tās atkal ieelpoju.

Kādas emocijas vibrē manī,

tādas es izelpoju, piepildot ar tām Lielo Kosmosu,

un tad ieelpoju savā iekšējā telpā.

Mani darbi atbalsojas Visumā

un veido gan manu, gan visas Zeme nākotni.

 

Es esmu savas Gaismas esības centrs.

 

Es savienojos ar bezgalīgo Kosmosa telpu.

 

Es esmu gan Zeme, gan Debesis.

Es esmu Ūdens plūsma.

Es esmu Dieva Gaisma.

 

ES ESMU.

 

No Erceņģeļa Mihaēla Zemes sirds čakrā Glastonberijā

 

pierakstīja Maija Kadiķe

Lūgšanas