P1090087Par sevi es lūdzu, Radītāj, par vienotību savu!

Lai gaisma, kas ir manī un ap mani, vienā punktā sanāk

un manu iekšējo vienotību un līdzsvaru stiprina!

Šīs vienotības un līdzsvara manī ir tik daudz,

cik ir vienotības un līdzsvara ir Tevī, Radītāj!

 Tad es šo vienotību un līdzsvaru savā zemē nesu.

Stipras tai ir saknes un ražīgi zari un augļi!

 

Es lūdzu, lai mana zeme gaismas vienotībā starotu

un caur šo gaismu vienotību un līdzsvaru ar citām zemēm atjaunotu,

jo visas tās no Viena Avota ir nākušas.

Es lūdzu, lai planēta Zeme vienotību un līdzsvaru iegūst,

jo ar to mana zeme ir vienota un es tur esmu!

Pateicos visiem visos Visumos!

Lūgšanas