Es pieņemu savu jauno sevi.

Katra diena tā ir iespēja.
Katrs elpas vilciens var atvērt jaunu pasauli.
Katrs solis, ko lieku apzināti, ieved jaunā esībā.
Tā ir dzīve, ko radu pati,
uzņemoties atbildību par visu,
kas tajā ir, bija un būs.

Tikai, izprotot pagātni
un atbrīvojoties no smagumiem,
ko tā nes, es spēju radīt jaunu nākotni.
Tā ir dzīve jaunajās enerģijās,
kurā nav vairs vietas pagātnes sāpēm
un dzimtas negatīvām programmām.
Esot Tagad un šeit un pilnībā apzināta
es no tām atsakos
un savienojos ar Gaismas vibrācijām,
kas dod man iespēju radīt sevi no jauna.
Gaisma vienlīdz spēcīgi plūst no Zemes un no Debesīm.
Es esmu šo abu plūsmu centrā.
Tagad es lieku katru savu dzīves soli,
esot pilnībā savienota ar savu ķermeni.
Mana sirds ir maiga un staro mīlestībā.
Mana apziņa ir atvērta un redz un zin visu,
kas notiek man apkārt.
Es atrodos savā iekšējā līdzsvarā,
un tas palīdz spert katru jaunās dzīves soli droši
un ar arvien lielāku Gaismas intensitāti.
Tagad es radu sevi.
No Zemes un no Saules.
No Mēness un no zvaigznēm.
No kokiem un no vēja.
No viļņiem un no putniem.
No ziediem un no lietus.
No smiltīm un no mākoņiem.
Es zinu un pārvaldu Zemi un Debesis.
To enerģijas ir kā instrumenti,
kas ir manās rokās un ar kuriem
es veidoju savu dzīves ceļu.
Es lieku katu soli arvien apzinātāk.
Es radu ar katru elpas vilcienu
arvien drošāk, vieglāk un patiesāk.
Es esmu savas dzīves Jaunajās enerģijās.
Es pieņemu savu Jauno esību.
Es esmu laimīga.

 

ES ESMU.

 

Pierakstīja Maija Kadiķe Gaismas aplī
kopā ar Lielo Māti

Lūgšanas