gimenes engelis1

Kad savā sirds gaismā es esmu, miers,  harmonija un līdzsvars mani piepilda.

Esmu es kā ugunskurs, ap kuru mani tuvie pulcējas.

Mana ģimene, mani vecāki, mani draugi.

Esmu es kā gaismas centrs, kā saule savai ģimenei, un no manas sirds aiziet stari pie katra cilvēka, kas man ir zināms, tuvs un mīļš.

Lūdzu es savas ģimenes eņģeļus vienmēr gaismā starot!

 

 Lūdzu esiet kā aizstāvji manai ģimenei un drošību, mieru un labklājību tajā ienesiet.

Lūdzu esiet kā mīlestības sūtņi visiem maniem tuvajiem!

Palīdziet katrai sirdij mīlestības plūsmā atvērties!

Lai mūsu dvēseles sarunājas, sadzird viens otru un uzklausa.

Lai mūsu dvēseles gaismas vienojas vienā kopīgā lielā ugunskurā!

Lai šī liesma sasilda katru manā ģimenē, manā dzimtā, manā zemē!

Es esmu atvērta savā dvēseles gaismā,

un visi mani mīļie to sajūt, redz un līdzdarbojas.

Mēs kopā ieejam mīlestības, harmonijas, labklājības, līdzsvara un radošuma pasaulē.

Mēs tur esam.

Es. Mana ģimene. Mana dzimta. Mana dzimtene.

Visa Zeme.

 

*** Attēls ņemts no: http://www.angelsbysharae.com/files/nb_family_250_web.gif

Lūgšanas