Lūgšana nav tikai vārdi, kurus lasām vai kuri nāk no sirds. Lūgšanās tas ir esības stāvoklis, tās ir vibrācijas, kas spēj transformēt tumsu par Gaismu, bailes par mieru, aizvainojumus par piedošanu. Sākumā tas notiek ar mums, bet pakāpeniski, esot lūgšanas vibrācijā, mainās enerģijas apkārt, mainās cilvēki un Zeme.
Lūgšanas prakse ir vissenākā un visspēcīgākā, lai būtu kopā ar Dievu un Augstāko ES.

 

Maija Kadiķe

Lūgšanas