IMG 0469Sajūtot gaismu ienākam sevī, es zinu, ka tā ir no tevis, Radītāj!

Tik gaiša un silta tā ir! Un caurstrāvo visu manu būtību.

Palīdzi man, Radītāj, šo gaismu sevī nest, lai arī cik grūti man tas kādreiz būtu!

Palīdzi šo tavu dievišķo dzirksti sevī vienmēr sajust un caur šo gaismu sevi pasaulei paust.

Lai arī kādus šķēršļus pati sev esmu izveidojusi, palīdzi man, Radītāj, caur šo dievišķo punktu sevī gaismas ceļu visai savai patiesai būtībai radīt un pa šo gaismas ceļu iet.

Lai arī kādi ceļi un takas mani aicinātu, tikai un vienīgi par manas pašas izvēlēto gaismas ceļu, Radītāj, mani ved.

Lai tavas zīmes un tavi sūtņi ir kā palīgi man manā ceļā.

Iejūtībā un izpratnē atver manu sirdi, lai cilvēkiem, kurus satieku, caur sevi tavu dievišķo gaismu varu starot.

Lai līdzi jūtībā apstājos un žēlsirdībā paklanos katra sirgstošā priekšā.

Lai man ir spēks palīdzību sniegt, ja kāds to lūdz, un tā viņam ir patiesi nepieciešama.

Palīdzi man, Radītāj, manā gaismas ceļā savu sirds telpu tīru turēt.

Lai viss, ko es domāju, runāju un daru, caur šo gaismas punktu manī notiek.

Lai sirds telpa ir tā vieta, kurā vienmēr varu atgriezties savu spēku sevī atjaunot un arī mieru gūt.

Dod man drosmi manu tumšo pusi ieraudzīt.

To daļu, kas liek šķēršļus, lai es gaismas ceļu ietu.

Lai manī ir tik daudz mīlestības no tevis, Radītāj, ka varu šo savu tumšo pusi patiesi pieņemt un iemīlēt

un caur mīlestību to par gaismu pārvērst.

Atver man manas acis, Radītāj, lai redzu es lietu patieso dabu.

Lai redzu es sevi tādu, kāda es esmu.

Lai mani plaksti nebaidās spožās Visuma Saules gaismas, bet gan atveras tās spožumam.

Lai šī Visuma Saules gaisma ir tā, kas pavada mani manā ceļā.

Un šī tava Saule , Radītāj, ir mūžīga Saule.

Tai nav ne dienu, ne nakšu, ne laika, ne telpas.

Tā vienmēr visas manas dzīves ir izgaismojusi un arī tagad tā tur ir.

Un tikai un vienīgi manas pašas izvēle ir atvērt savas acis šai Saulei un skatīties cieši tajā.

Skatīties tieši tavās acīs, Radītāj!

Es izvēlos zināt, nevis neziņā būt!

Es izvēlos radīt, nevis eksistēt!

Es izvēlos mīlēt, nevis lūgt mīlestību!

Es izvēlos starot, nevis nīkuļot!

Es atveru savas acis!

Es ieeju tavā Saulē, Radītāj!

Es savienojos ar tavu Gaismu!

Es esmu gaisma!

Es esmu. Es smu. Es esmu.

Lūgšanas