Kad sieviete atgriežas pie Avota.

Es lūdzu par mīlestību.
Es lūdzu, esot savienota ar Gaismas Avotu, kas ir manī.
Es lūdzu, lai sirds
arvien vairāk spēj atvērties mīlestībai.
Lai mana mīlestība atrod ceļu pie tiem,
kam tā vajadzīga ir šobrīd.
Es lūdzu, lai sirds ir kā saule, kuras staros vienmēr ir silti.
Es lūdzu, lai mīlestība ir kā vienmēr plūstoša upe,
kurai nekad nav ne sākuma, ne beigu.


Lai mana mīlestības upe spēj maigi un mīļi ieskaut tos,
kas ir man blakus un arī tos, kas ir tālumā.
Mīlestība ir tik spēcīga, ka tā sajūt cilvēku sirdis
vienalga kur viņi būtu šobrīd.
Lūdzot par savu mīlestību, es lūdzu par sievietēm.
Par mums visām es lūdzos.
Lai mums pietiek skaidras apziņas,
lai saprastu, cik mūsu mīlestība ir nozīmīga.
Gan mums pašām, gan mūsu ģimenei, gan visai Zemei.
Tik ilgi daudzi cilvēki ir bez mīlestības dzīvojuši,
ka ir aizmirsuši kas tā ir un ir tik ļoti izslāpuši pēc tās.
Šīs slāpes rada nemierus, bailes un karus.
Bet mēs ,sievietes, varam to mainīt.
Mēs varam mainīt Zemes vibrācija,
jo arī Zeme ir sieviete, mūsu Māte.
Kad mēs savienojamies
ar savu vistīrāko mīlestības pieredzi šeit uz Zemes,
un šīs atmiņas ir katras sievietes sirdī,
tā dara mūs dziļas, patiesas un atklātas.
Tas ir kā kļūt atkal par sēklu un savienoties ar Zemi,
sajūtot tās siltumu, drošību un pieņemšanu.
No šī vispazemīgākā punkta mēs spējam atkal augt un augšāmcelties.
Kā sēkla no Avota. Kā zieds no saknēm.
Tur, zemē, ir mūsu spēks, kas ir pirmsākums mīlestībai, kurai nav robežu.
Tagad mēs spējam dot mīlestību un to saņemt.
Tagad mēs ieraugām mīlestības spēku
un izlabojam to, kas ir bijis jādara savādāk.
Ar šīm mīlestības saknēm savienojam sevi, savu ģimeni un dzimtu.
No šī Avota dzer mūsu dzimtas sievietes un vīrieši,
mūsu ģimenes sievietes un vīrieši, mūsu bērni un mēs pašas.
Šis Avots ir bezgalīgs un mūžīgs.
Tagad mēs spējam dziedināt visas savas attiecības visās savās dzīvēs,
lūdzot piedošanu un savienojoties ar mīlestības Avotu sevī.
Sievietes mīlestība spēj atvērt vīrieti un darīt viņu laimīgu.
Tagad varam nolikt lepnību, lai mācītos mīlēt no jauna.
Mīlēt patiesi un no sirds.
Zeme ir sieviete. Sieviete ir mīlestība.
Zeme ir mīlestība.Es dzīvoju mīlestībā.
Es esmu mīlestība.ES ESMU.

No Lielās Mātes
pierakstīja Maija Kadiķe

Lūgšanas