Dievišķās Gaismas pieskāriens sirdij atver Durvis pie sevis.
Pie tās patiesās būtības, kas es esmu.
Tur, manā iekšējā pasaulē, dzīvo lielā iespēja.
Kad to apzinos un pieņemu, sāku arvien vairāk tai tuvoties.
Elpot, dzīvot un just tā, kā to dara mana sirds Gaisma.
Es dziļā pazemībā noliecos savas Sirds priekšā
un lūdzu piedošanu.
Es lūdzu piedošanu mīlestibai.
Tagad es zinu, ka bija briži manā dzivē, kad Tevi nesajutu.
Bija laiks, kad Tevi nepieņēmu, noliedzu un atraidīju.
Man bija grūti mīlestību sniegt un arī to saņemt.
Mana sirds bija izjutusi sāpes.
Tās aizvēra Durvis pie mīlestibas, lai mani pasargātu.
Mīīlestibas sargi, es pateicos Jums,
ka sargājāt mani no sāpēm.
Bet tagad esmu daudz ko sapratusi
un apzinos, ka nav iespējama dzīve bez mīlestibas.
Es zinu, ka mana sirds ir stipra un gudra
un spēs sajust un atšķirt īstu mīlestibu no izdomātas.
Es apzinos, ka tā mīlestibas intensitāte,
kas ir manī, ir tik milzīgs spēks,
ka var mainīt visu manu dzivi.
Es esmu pie mīlestibas Durvīm,
tās atveru un savienojos ar visu mīlestību, kas manī šobrīd ir.
Tā apvieno sevī visu dzīvju milestības pieredzes.
Ja nespēju kādam mīlestibu sniegt,
tad tagad to varu paveikt.
Ja nepratu mīlestību saņemt,
tad tagad to daru ar lielu pateicibu.
Pateicos. Pateicos. Pateicos.
Visiem,kas man mācīja mīlēt.
Visas šis pieredzes veido
milzīgu mīlestibas lauku manā sirdī.
Enerģijas plūst viegli un brīvi.
Tagad es protu vienlīdz harmoniski mīlestibu sniegt un mīlestibu saņemt.
Zūd visas pretestības un ierobežojumi,
kas traucēja būt šajās harmoniskajās mīlestības plūsmās.
Es eju pa dzīvi un manas sirds Durvis ir atvērtas.
Man ir viegli dot un saņemt.
Es dzīvoju harmonijā ar savu sirdi.
Es esmu mīlestibas plūsmā.

ES ESMU.

Pierakstīja Maija Kadiķe

Lūgšanas