Kad tumsa mijas ar gaismu, tā jaunu pasauli manā priekšā rada.
Tīras dievišķas gaismas pasauli.
Es zinu, ka tāda ir.
Es zinu ceļu uz turieni.
Es zinu, ka TUR būšu.
Lūdzu Jūs, mani Gaismas Eņģeļi, esiet kopā ar mani!
Es lūdzu Jūs vest mani pa visharmoniskāko ceļu uz turieni,
kur varu būt un dzīvot savā iekšējā klusumā,
pieņemšanā un sapratnē, labestībā un līdzjūtībā.
Lai mans iekšējais dievišķais Gaismas lauks ir tik spēcīgs,
ka atstaro to, kas nāk no ne mīlestības!
Lai šis gaismas lauks, kura Centrs ir manā sirdī, ieplūst visā manā ķermenī.
Tas piepilda manu apziņu.
Šis dievišķais gaismas lauks piesātina visu manu esību.
Tas staro manī un ap mani.
Šī dievišķā gaismas lauka Centrā ir mana Dvēsele.
Es redzu, dzirdu, jūtu, runāju, rīkojos, esot savienota ar savu Dvēseles gaismu.
Viņa ir mans ceļvedis.
Viņa ir mana sirdsapziņa.
Viņa ir mana māte. Mana māsa un brālis.
Mēs esam vienotas.
Es un mana Dvēseles gaisma.

Pierakstīja Maija Kadiķe

Lūgšanas