Sveika, šī mīlestības un Gaismas piepildītā diena!
Esot savā iekšējā mierā un lidzsvarā,
varu apzināt pasauli ap sevi arvien vairāk.
Viss, kas ieskauj mani ir manis pašas radīts.
Viss, kas dzīvo manī, ir manis pašas veidots.
Tā es katru dienu sasveicinos un savienojos
ar savu iekšējo un ārējo pasauli,
un abas ir tiesi tādas, kādas tās ir.
Jo vairāk tās spēju pieņemt un izprast,
jo vairāk esmu savienojusies ar sevi.
Pieņemšana ir Ceļš pie mīlestības.

Tikai pieņemot sevi visu, spēju arī mīlēt sevi
un pateikties par to, kas ar mani ir noticis.
Es pārstāju sevi vērtēt, pieprasīt un nosodīt.
Es tuvinu sevi tam, kas es esmu
un savienojos ar savu patieso būtību.
Tā ir Dievišķa.
Es noņemu spriedzi attiecībās
ar citiem cilvēkiem un arī ar pasauli.
Es pārstāju gaidīt no citiem
un sāku radīt no sevis.
Sajūtu sevī Lielo dzīvības spēku,
kas ir manās saknēs un savienojumā ar dabu.
Saplūstot ar zemi, ūdeni, uguni un gaisu,
atgriežos savā dabiskumā.
Te es sāku radīt.
Te es sāku dzīvot.
Un nav nekā neiespējama manā dzīvē,
jo visi Lielie Gaismas Spēki ir kopā ar mani,
lai es atcerētos savu Dievišķumu
un to, ka pati veidoju savu dzīvi
kopā ar Zemi un Debesīm.

Es sāku katru dienu no sevis.
Es radu, mīlu un esmu.

ES ESMU.

Kopā ar Dievi Gaiu un Erceņģeli Gabriēlu
pierakstīja Maija Kadiķe

Lūgšanas