Sauja siltu spožu zvaigžņu izbira Visumā,
kad nācu pa Gaismas tiltu,
kailām kājām sajuzdama katru pakāpienu.
Ikviens solis ir kāda mana pieredze.
Tas ir manas esibas spēka un izziņas Ceļš.
Kad pēdas pieskārās Zemei, sajutu Tevi, Māt.
Es biju Mājās.
Es tagad šeit esmu.

Te patiesi ir mana vieta.
Un nav nevienas citas.
Sirds Tevi atceras, Zeme,
un ielīksmojās jau tajā mirkli,
kad devos pie Tevis.
Uz Mājām. Uz Tavu silto klēpi.
Mājās vienmēr esi gaidīts.
Pavardā kuras uguns, te ir ūdens un ēdiens.
Kad varu to pieņemt kā daļu no sevis,
tad vienmēr esmu un būšu šeit kā Mājās
ar siltu sirdi azotē.
Katrs solis, apzināti pieskaroties Tev, Māt,
atver manī kaut ko jaunu.
Es uzzinu par sevi no Tevis.
Es atceros sevi caur Tevi.
Es izzinu sevi kopā ar Tevi.
Es dzīvoju Tevī un ar Tevi, Māt!
Tu palīdzi man mīlēt dabu, cilvēkus
un visu, ko esi radījusi.
Tu proti pieņemt katru un visus
un dod man iespēju to mācīties.
Pieņemot, spēt vairāk atvērties mīlestībai.
Tāpēc es lūdzu Tevi, Māt, lai mana sirds ir Tavā Sirdī.
Un lai mana sirds vienmēr ir savienota ar Tavu Sirdi.
Tad zinu, ka esmu Mājās.
Te ir droši, mīļi un silti.
Tad Tu mani māci mīlēt tā,
kā tas ir iespējams tikai uz Zemes.
Cilvēciski, bez nosodījuma.
Izprotoši, nepārmetot. Vienkārši, tikai esot.
Vārdi izgaist, bet klātbūtne paliek.
Visam, kas es esmu,
ir kāda nozīme tikai kopā ar Tevi, Māt!
Tu – Klēpis.
Es - Tavs Auglis,
kas ir piedzimis mīlestibā,
mīlot
un lai mīlētu.

No Gvinevras un Marijas Magdalēnas

pierakstīja Maija Kadiķe

Lūgšanas