Ir iznācis lūgšanu disks "Ceļš ar Eņģeļiem", kurā ir piecpadsmit lūgšanas no grāmatas Ceļš ar Eņģeļiem.

Disku var iegādāties grāmatnīcā Jānis Roze

www.janisroze.lv/

kā arī Gaismas centrā Eņģeļu pasaule.

Lūgsimies un pasaule apkārt kļūs gaišāka!

Mīlestībā!

Lūgšanas