Visaptverošā dievišķā kārtība,
es zinu un pieņemu tevi.
Ja kaut kur manī -
karmiskā, domu, emociju vai fiziskā ķermenī,
ir jāatjauno dievišķās kārtības pamati,
es lūdzu Tevi, Dievs,
palīdzi man pie tiem atgriezties.
Mana Dvēsele ir ieguvusi daudz un dažādas pieredzes.
Tās bija vajadzīgas, lai atšķirtu tumsu no Gaismas,
ļaunumu no labuma,
mīlestību no nemīlestības.
Visas pieredzes, kas deva iespēju izzināt
gan vienu, gan otru pusi,
ir atvedušas mani pie apziņas,
ka viss uz Zemes ir vienots.
Tikai un vienīgi manas pašas iekšējā būtība nosaka to,
kur es esmu un ar ko es esmu.
Tātad, kā es jūtos savas pašas radītajā pasaulē.
Es lūdzu Tevi, Dievs,
lai manā pasaulē ienāk Tavi Esības pamati
arvien dziļāk un patiesāk.
Tas ir, kā celt savu dzīves Māju,
esot savienojumā ar savu iekšējo Gaismu.
Tā zinās, kas ir vislabākais
manai patiesajai dievišķai būtībai.
Es dziļā cieņā noliecos
visu savu dzīvju pieredžu priekšā
un lūdzu Tavu Svētību, Dievs,
sākt atkal visu no jauna.
Tu vienmēr man dod iespēju atdzimt.
Arī tagad tas notiek.
Kad esmu arvien vairāk atbrīvojusies no saviem negatīviem enerģijas
nospiedumiem uz Zemes ķermeņa,
sajūtu lielu vieglumu ienākam sevī.
Tagad es varu izplest spārnus un pacelties lidojumā.
Dievs un visa Gaismas pasaule ir kopā ar mani,
lai atbalstītu šajā jaunajā pieredzē.
Visaptverošā dievišķā kārtība
ir manī un pasaulē, kuru radu no sevis.
Mīlestībā.

ES ESMU.

Maija Kadiķe
Bali

 

Lūgšanas