MeditācijasEņģeļi ir tie, kas palīdz mums iet pa pašu nosprausto dzīves ceļu.
Kad esam savienoti ar iekšējo gaismu, tad tā kļūst par kompasu šajā ceļā. Līdz ar to ar katru brīdi kļūstam vienotāki ar savu patieso esību. Ienāk lielāka paļaušanās un ticība sev un Gaismas spēkiem.
Nonākt pie savas iekšējās gaismas un dzīvot tajā palīdz meditācija.  Tas ir brīdis, kad vadībā ir dvēseles gaisma nevis ,,runājošais prāts,,.

Tas ir patiesības mirklis. Ar laiku, meditējot, šo gaismas brīžu kļūst arvien vairāk un vairāk.

 Kopā paveikt to ir vieglāk!