Visi raksti

Vēstījums no Dievietes Šekinas


Mana klātbūtne caurstrāvo katru un visu.

Esmu tik tuvu Zemes vibrācijām, ka katrs no jums var man pieskarties un sākt dejot mūžības virpulī, kas saucas – dzīve.

Jūs bieži vien paskrieniet man garām pat neaptādamies, jo meklējat kaut ko tādu, kas atrodas ārpus jums. Bet es esmu tepat, lai ieskautu jūs maigi, iedrošinot mīlēt to, kas ar jums ir nepārtraukti. Tie ir jūsu mazie, it kā ikdienišķie soļi, kuri, ja jūs tos liekat ar patiesu pietāti pret sevi un pasauli, iegūst pavisam citu vibrējumu.

Tad mēs arvien drošāk varam iet kopā, veidojot saskaņotu ritmu un spēju saskatīt viena otru. Jūsos pakāpeniski sāk ieplūst mans maigums un sirsnība. Tās ir kvalitātes pēc kurām tik sen jau ilgojas jūsu dvēsele.

Mūsu satikšanās spēj mazināt un pat arī dzēst negatīvo notikumu pieredzi jūsu karmiskajā ķermenī. Tas var notikt caur dziļu noliekšanos savas pašas Gaismas priekšā. Jo Gaismas puse dod iespēju redzēt tumsu un to akceptēt kā savas izaugsmes daļu. Viss mierpilni un ar dziļu pietāti pārplūst viens otrā un jūs esat kā Centrs tam, pēc kā tik sen jau esat ilgojušies. Jūs esat savas dzīves un doto pieredžu apvienojums.
Tas dod jums iespēju vairs nesodīt un neplosīt sevi pa gabaliem – labs vai slikts, bet savākties kā Zvaigznei Visumā, kas staro uz visām pusēm.

Zvaigzne nedomā par to, kuram savu starus sūtīt, bet kuram vēl nē. Tās dabīgais stāvoklis ir starot, nesot Gaismu un atklāsmes tur, kur tas ir nepieciešams.

Tāpēc iesim kopsolī. Es mācīšu jūs to, ko jau zināt, bet esat aizmirsuši.

Uzticieties.

Atveriet Durvis maigumam un sirsnībai.

Pierakstīja Maija Kadiķe