Triju nodarbību vebinārs “Gaismas soļi kopā ar Erceņģeli Mihaēlu”

Maijas Kadiķes tikšanās ar Erceņģeli Mihaēlu Viņa Gaismas templī Mont – Saint – Michel bija kā iniciēšana jaunā pieredzē. Tā ir daudz dziļāka saikne ar šo Gaismas Spēku un līdz ar to arī iespēja iet kopsolī ar Erc. Mihaēlu planetārā līmenī. Esot šādā tandēmā, ir harmoniski un daudz vieglāk uzņemt tās Gaismas vibrācijas, kas arvien spēcīgāk pieskaras katram Zemes cilvēkam.

No Erc.Mihaēla Maija Kediķe saņēmusi impulsu 3.nodarbību vebināram, kur katra tikšanās būs kā Gaismas solis pretī sev pašam caur izziņu, atbrīvi un iekšējā spēka atgūšanu.

Erc.Mihaēls būs klātesošs šajās nodarbībās, lai novadītu pie mums tieši to vibrāciju, kas palīdzēs veikt noteiktus Gaismas soļus. Katrā tikšanās reizē Viņš strādās kopā ar kādu no Skolotājiem, kura klātbūtne ir visatbilstošākā konkrētiem uzdevumiem, kuri sekos viens otram.

Trīs tikšanās – trīs Gaismas soļi, kuri dod iespēju būt nepārtrauktā saiknē ar Erc.Mihaēlu, apzināti un saskaņoti ejot kopā ar procesiem, kas skar katru Zemes cilvēku.

1.nodarbība - Pamošanās un dziedināšana. Kopā ar Erc.Mihaēlu procesos piedalīsies Dievmāte Marija.

2.nodarbība - Augšāmcelšanās un mīlestība, kur tandēmā ar Erc.Mihaēlu strādās Kristus dzīvā Gaisma.

3.nodarbība - Patiesība un prieks. Jaunā laikmenta vibrācijās kopā ar Erc.Mihaēlu ievedīs Marija Magdalēna.

Katrā nodarbībā būs saruna par tēmu, meditācija, lūgšana, prakse,vēstījums no Gaismas pasaules, kā arī stāsts par ieteicamajiem kristāliem, kas var palīdzēt jauno pieredzi nostiprināt.

Vebinārs tiks ierakstīts un to varēs noskatīties sev vēlamā laikā.

Dalība 3.nodarbību vebinārā ir 30 euro.

Lai piekļūtu šim saturam, nepieciešams veikt maksājumu:

30.00 Eur

Vairāk par autori Maiju Kadiķi

   Es pati šo Ceļu kopā ar Eņģeļiem eju jau sen. Sākumā tā bija saikne ar Sargeņģeli, kas izveidojās kādā seminārā, kuru apmeklēju. Patiesībā tā bija tās Gaismas enerģijas atcerēšanās, ko es jau sen zināju – kopš bērnības. Tikai laiks un notikumi bija mūs atdalījuši. Kad tas notika, mana dzīve izmainījās ļoti radikāli, jo atvērās pasaule, kas ir tepat blakus un ir tik gaiša, skaista un atbalstoša.

   Ar laiku Eņģeļi sāka sūtīt man vēstījums, un es tos pierakstīju. Pēc viena šāda pieraksta, kad to izlasīju, redzēju, ka tā ir lūgšana. No tā laika lūgšanas rakstu regulāri. Tās atnāk, esot kopā ar kādu Erceņģeli vai Gaismas Skolotāju, kura enerģijas ir visatbilstošākās tēmai, kuras tiek risinātas lūgšanā. Katra lūgšana ataino apzināšanās procesu un vibrāciju izmaiņas, ko pati esmu piedzīvojusi. Vārdi lūgšanās ir dzīvi, tikai ir jāsavienojas ar savu sirdi, lai tie varētu darīt to, kas vārdos ir ielikts. Ir iznākušas astoņas grāmatas – “Eņģeļu lūgšanas”, “Eņģeļu dārzā”, “Ceļš ar Eņģeļiem”, “Sievietes svētība”,  “Pārcēlājs”, “Gaisma runā”, “Deja ar Dievu” un “Iedvesmo sevi”.

 Iepazīties tuvāk ar grāmatu saturu un tās iegādāties var  šeit pat mūsu mājas lapā:

https://engelupasaule.ambex.lv/gramatas/