Visi raksti

Spēka brauciens pa Kurzemi

28. maijā Eņģeļu skolas studenti devās Spēka braucienā pa Kurzemi.

Brauciens Rīga-Alsunga-Kuldīga-Rīga

Tika apmeklētas tādas Spēka vietas :

Ziedlejas parks, Zaļumu avots ,Alsungas bļodakmens , Alsungas Sv. Erceņģeļa Mihaēla Romas katoļu baznīca, Alsungas Dižgabalkalns ( Kuršu pilskalns) un Veckuldīgas pilskalns.