Visi raksti

Lūgšana par lūgšanos

Es lūdzu Tevi, Dievs,
lai Tava žēlastība pieskaras manai sirdij.
Esi mīlošs un saprotošs, Dievs!
Es lūdzu Tevi, esi kopā
ar slimiem un ar izmisušiem,
ar mirstošiem un ar dzimstošiem,
ar vājiem un ar stipriem,
ar jauniem un ar veciem.
Esi ar katru, kas lūdz Tevi, Dievs.
Un arī ar tiem, kas ir aizmirsuši Tevi
un to, kā ir lūgties.
Savās bailēs un sāpēs ir par Tevi aizmirsuši.
Lūdzu piedod viņiem, Dievs!
TU ESI ŽĒLASTĪBA,
kas vienmēr ir blakus katram cilvēkam,
kas caur Tevi ir atnācis šeit uz Zemi.
Dari mīkstu manu sirdi, Dievs!
Lai Tu ar savām rokām vari manī ienākt
un veidot, sildīt un pārkausēt manu sirdi.
Kā Tu akmeņus pārvērt par uguni,
kā ledu izkausē ūdenī.
Kad sirds kļūst maiga, mīksta un silta,
tikai tad es sāku spēt Tevi patiesi just un kalpot.
Tu zini mani vislabāk.
Lūdzu vadi mani tā,
lai es varu kalpot cilvēkiem un pasaulei.
Tepat blakus ir sirdis,
kuras ir pēc mīlestības izslāpušas un gaida Tavu klātbūtni.
Tagad es zinu un varu visiem teikt, ka Tu, Dievs, esi blakus,
lai tumsu pārvērstu par Gaismu,
lai naktī ienestu dienu,
lai ziemu nomainītu ar pavasari.
Tas notiek visu laiku, Dievs.
Kad izvēlos, lai Tu esi man blakus,
es atļauj sev būt Tavā Gaismā.
Tagad es izlūdzos Tavu Žēlatību.
Mana sirds kļūst žēlsirdīga.
Un es lūdzos
par slimiem un par izmisušiem,
par mirstošiem un par dzimstošiem,
par vājiem un par stipriem,
par jauniem un par veciem,
par katru no mums un par visiem.
Lūgšanas atveda mani pie Tevis, Dievs!
Lūgšanas izglāba mani.
Lūgšanas izglābs pasauli.
Lūgšanas atver sirdi mīlestībai.
Lūgsimies!

Padošanās lūgšana

Kad Tava Esība, Dievs, ir man tik tuvu,
ka varu tai pieskarties, sajust un savienoties,
tad zinu, ka esmu gatava lielām pārmaiņām,
kas manī atver durvis uz vēl lielāku Gaismu.
Es eju šo Ceļu kopā ar Tevi, Dievs!
Es esmu kā bērns, kuru Tu turi pie rokas
un ved pretī piedošanai un pieņemšanai.
Tagad es varu savu zemo ego
nolikt pie Tavām kājām, Dievs.
Un pie to cilvēku kājām,
kas ir bijuši un kas ir manā dzīvē.
Mans ego pārstāj pretoties tam,
kas es patiesībā esmu.
Es atlaižu spriedzi un padodos,
atbrīvojot visu, kas ir bijis iepriekš.
Aiziet aizvainojumi, sāpes un ciešanas,
šaubas un ierobežojumi,
kas nav ļāvuši man pilnīgi savienoties
ar Tavu Gaismu, Dievs!
Tad, kad es padodos,
 ES SĀKU BŪT
 arvien vairāk Gaisma.

Patiesības lūgšana

Pastiepjot rokas pret debesīm,
Radītāja gaisma ienāk manī un stiprina manu iekšējo telpu.
Kāda ir gaisma manī, tādu es arī ap sevi izstaroju un līdz ar to
līdzīgus cilvēkus savā dzīvē piesaistu.
Tāpēc lūdzu tevi, Radītāj, palīdzi man savu iekšējo svētvietu tīru turēt!
Lūdzu tevi, lai man pietiek drosmes tumšās vietas savā svētvietā ieraudzīt!
Lai manī ir tik daudz dievišķās gudrības, ka varu savu tumšo pusi izprast.
Lai mana apziņa ir tik plaša, ka tā atļauj man par šīm mācībām pateikties.
Lai mana mīlestības telpa ir tik atvērta un gaiša,
ka paver iespēju šo tumšo pusi pārveidot un atbrīvot.
Palīdzi man, Radītāj, vienmēr modrai būt!
Lai pašapmāns un liekulība zaudē savu spēku,
kad reālo situāciju ieraugu!
Lai ilūziju plīvuri krīt viens pēc otra,
un līdz ar to, tas palīdz man manai pašas patiesai būtībai pietuvoties.
Tikai Tu, Radītāj, zini kāda tā ir.
Es uzticos pilnīgi Tavai un gaismas eņģeļu vadībai.
Ja kādu zīmi no tevis, Radītāj,
un taviem gaismas eņģeļiem nespēju saskatīt,
tad, lūdzu, atkārto to ar vēl lielāku spēku,
lai viss tajā brīdī skaidrs man top.
Palīdzi, Radītāj, manas gaišās maņas apzināt.
Caur šīm spējām es arvien vairāk un ciešāk ar tevi, Radītāj,
un taviem gaismas eņģeļiem savienota esmu.
Es zinu, ka tavi sūtņi – gaismas eņģeļi – vienmēr ir man blakus.
Bet lūdzu tevi, Radītāj, mūsu saikni ciešāku stiprini!
Atver un noturi mani tādā gaismas plūsmā,
kad jūtu un zinu, ka kopā ar Tevi un eņģeļiem esmu!
Tad apzinos, ka eju to ceļu, kas ir man vienīgais un labākais.
Tātad manējais.
Katru soli droši lieku un nekādi vēji un brāzmas,
situācijas un notikumi nespēj mani no šī ceļa novirzīt.
Jo drošās rokās es esmu.
Radītāja un gaismas eņģeļu rokās.
ES ESMU.

Piedošanas lūgšana

Ar katru elpas vilcienu savienojos
ar sevi arvien vairāk un vairāk.
Es sajūtu savu ķermeni un pieņemu to.
Es saplūstu ar savām emocijām un pieņemu tās.
Es ieklausos savās domās un pieņemu tās.
Viss, kas ir manī un ap mani, ir manis pašas radīts.
Ķermenis ir manas gaismas mājoklis.
Jo vairāk es sevi spēju pieņemt, jo brīvāka kļūstu.
Manī viegli plūst Mātes Zemes
un Debesu Tēva enerģijas,
sniedzot atbalstu un spēku.
Es nekad neesmu viena.
Dabas spēki ir manī un ap mani,
lai palīdzētu atcerēties sevi
kā pilnīgu Gaismas būtni.
Eņģeļi ir man apkārt,
sniedzot drošību un atbalstu,
un savienodami ar smalko pasauli.
Man atliek tikai sevi pieņemt tieši tādu,
kādu Radītājs mani ir iecerējis.
Visa mana būtība pēc Gaismas tiecas,
jo katrā manā šūnā, elpas vilcienā un esības mirklī
ir ielikts dievišķais pirmsākums.
Es pieņemu savu ķermeni, savas emocijas un savas domas,
jo visā ir Radītāja Augstākais plāns.
Tagad es spēju saprast to,
kas ar mani dzīvē ir noticis,
un pieņemt ar dziļu izpratni,
saskatot lietu patiesos cēloņus.
Es zinu, ka viss, kas dzīvē ir bijis,
notika tāpēc, lai mani pamodinātu,
lai izceltu no snauda un dotu iespēju
ieraudzīt dievišķo patiesību.
Tikai pamodies cilvēks spēj izvērtēt savu dzīvi,
un saprast mācības, ko tā sniedz.

Es pieņemu cilvēkus, kuri ir bijuši un ir manā dzīvē.
Es pieņemu visu, kas ar mani ir noticis.

Es pieņemu sevi.
Es pieņemu savu dzīvi.
Es pieņemu savu gaismu.
Es esmu Gaisma.
ES ESMU.

Pieņemšanas lūgšana

Ar katru elpas vilcienu savienojos
ar sevi arvien vairāk un vairāk.
Es sajūtu savu ķermeni un pieņemu to.
Es saplūstu ar savām emocijām un pieņemu tās.
Es ieklausos savās domās un pieņemu tās.
Viss, kas ir manī un ap mani, ir manis pašas radīts.
Ķermenis ir manas gaismas mājoklis.
Jo vairāk es sevi spēju pieņemt, jo brīvāka kļūstu.
Manī viegli plūst Mātes Zemes
un Debesu Tēva enerģijas,
sniedzot atbalstu un spēku.
Es nekad neesmu viena.
Dabas spēki ir manī un ap mani,
lai palīdzētu atcerēties sevi
kā pilnīgu Gaismas būtni.
Eņģeļi ir man apkārt,
sniedzot drošību un atbalstu,
un savienodami ar smalko pasauli.
Man atliek tikai sevi pieņemt tieši tādu,
kādu Radītājs mani ir iecerējis.
Visa mana būtība pēc Gaismas tiecas,
jo katrā manā šūnā, elpas vilcienā un esības mirklī
ir ielikts dievišķais pirmsākums.
Es pieņemu savu ķermeni, savas emocijas un savas domas,
jo visā ir Radītāja Augstākais plāns.
Tagad es spēju saprast to,
kas ar mani dzīvē ir noticis,
un pieņemt ar dziļu izpratni,
saskatot lietu patiesos cēloņus.
Es zinu, ka viss, kas dzīvē ir bijis,
notika tāpēc, lai mani pamodinātu,
lai izceltu no snauda un dotu iespēju
ieraudzīt dievišķo patiesību.
Tikai pamodies cilvēks spēj izvērtēt savu dzīvi,
un saprast mācības, ko tā sniedz.

Es pieņemu cilvēkus, kuri ir bijuši un ir manā dzīvē.
Es pieņemu visu, kas ar mani ir noticis.

Es pieņemu sevi.
Es pieņemu savu dzīvi.
Es pieņemu savu gaismu.
Es esmu Gaisma.
ES ESMU.

Paļaušanās lūgšana

Kad gaisma atnāk un ar tumsu mijas, viss daudz skaidrāks un saprotamāks kļūst.Katru lietu, vietu, cilvēku uzreiz citādākā gaismā ieraugu un zinu, ka tas, kas bijis pirms tam tajā tumsā, ir kā atklāsme un līdz ar to mācība man.
Visam, ko šī tumšā puse man ir vēstījusi un līdz ar to man manas nepilnības atklājusi, pateicos, ar mīlestību atlaižu un par gaismu pārvēršu.
Es zinu, ka Radītāja enerģijas ir manī
un atļauju tām savā esībā arvien vairāk ienākt.
Es lūdzu, lai katra mana doma ir Radītāja enerģijas caurstrāvota.
Es lūdzu, lai katrs vārds, ko izsaku,
vibrē tādās skaņās, kādas tās no Radītāja nāk.
Es lūdzu, lai viss, ko daru, ir Radītāja nodoma piepildīts.
Esmu es kā dievišķs gaismas instruments Radītāja rokās.
Es pilnīgi paļaujos uz tavu vadību, Radītāj,
jo esi Tu kā sēkla manī.
Esmu es Tavā gaismas enerģijas plūsmā,
un eju es un šo gaismas sēklu tālāk sēju.
Zinu, ka tas ir mans uzdevums, Radītāj!
Katra cilvēka, kas ir šeit uz Zemes
un jebkuras dzīvas radības uzdevums.
Jo visi mēs esam no viena pirmsākuma, no Radītāja
nākuši un pie tā atkal atgriežamies.

Ticības lūgšana

Lūdzu Tevi, Radītāj, manu ticību stiprini!
Es zinu un jūtu Tevi, Radītāj,
bet šo sajūtu manī vēl spēcīgāku dari.
Lai es apzinos, ka viss, kas ar mani notiek,
ir tikai un vienīgi ar Tavu Svētību un Mīlestību.
Ja kādas šaubas manī mēģina ienākt,
tad es lūdzu Tevi, Radītāj,
 man vēl lielāku Ticību dod.
Ticību Tev un Taviem Gaismas eņģeļiem.
Ja Ticība manī ir savus spēcīgos pamatus ielikusi,
Gaismas pasaule man apkārt veidojas viegli un vienkārši.
Mana Ticība ir kā atslēga jaunai esībai.
Mana Ticība mani stiprina un sirds skaidru dara.
Mana Ticība atver vārtus uz Gaismas pasauli,
kurā kopā ar Tevi, Radītāj,
un Taviem Gaismas Eņģeļiem es ieeju.
Tāpēc lūdzu es Tevi, Radītāj, stiprini mani Ticībā.
Lai tai ir dziļas saknes un raženi augļi.
Ticībā TEV, sev un Gaismas pasaulei!
Pateicībā paklanos.

Uzticēšanās lūgšana

Kad Dieva plauksta sirdij pieskaras,
manī mostas arvien lielāka uzticēšanās.
Tā ir uzticēšanās Tev, Dievs, un Taviem Gaismas Eņģeļiem.
Ar katru ieelpu es arvien vairāk savienojos ar savu Gaismas Ceļu.
Ar katru izelpu es atbrīvoju bailes un neziņu.
Kad aiziet šaubas, atnāk uzticēšanās.
Tā kopā ar Tevi, Dievs, es arvien vairāk ieeju
Miera un Mīlestības pasaulē,
kur katrs solis tiek likts ar pilnīgu uzticēšanos tam,
ka Ceļš, pa kuru es eju,
ir manas Dvēseles izvēlēts.
Kad Dvēsele ir uz sava Ceļa,
Viņa var  vēl  lielākā Gaismā atvērties.
Es spēju ar katru soli arvien vairāk
uzticēties sev, cilvēkiem un pasaulei,
tā atbrīvojoties no šaubām un neziņas.
Manas sirds telpa piepildās ar Dievišķo uzticēšanas.
Es uzticos Tev, Dievs, un Taviem Gaismas Eņģeļiem,
Es uzticos sev.
Es esmu uzticēšanās.

ES ESMU.
 No Erceņģeļa Gabriēla

Pateicības lūgšana Sargeņģelim

Manu mīļo Sargeņģel!

Tu, kas vienmēr esi man līdzās.
Diena vai nakts, vakars vai rīts.
Tu, kura apskāvienos es aizmiegu un arī pamostos.
Tu, kura spārna pieskārienu sajūtu uz sava vaiga.
Tu, kurš paceļ mani lidojumam
un nes uz saviem spārniem cauri visām nedienām,
šķēršļiem un pārbaudījumiem.
Tu, kas atver manas acis
un ļauj paskatīties uz pasauli pavisam citās krāsās.
Tu, kura gaisma apžilbina jebkuru pretimnācēju.
Tu, kas noslauka manas asaras un skūpsta manus vaigus.
Tu, kura mīlestība ir tik neizmērojama.
Es pateicīga Tev bezgalīgi esmu!
Par katru dienu, ko pavadu tavā aizvējā
un tavas mīlestības gaismā.
Tik vārdos neizsakāma ir šī sajūta,
kas savieno mūs abus.
Vienmēr un visur.
Tik cieši, tik tuvu, tik blakus

MĒS abi ESAM.

Mīli

Ja Tevi nesadzird, mīli.
Ja Tevi neievēro, mīli.
Ja Tevi nesaprot, mīli.
Ja Tevi apmelo, mīli.
Ja Tevi nevēlas, mīli. 
Ja Tev melo, mīli.
Ja Tevi nodod, mīli.
Ja Tevi sāpina, mīli.
Ja Tevi pazemo, mīli.
Ja Tevi ienīst, mīli. 
Ja Tevi pārņem bailes, mīli. 
Ja Tevi nemīl, Tu mīli.
Jo Tu esi šeit, lai mīlētu.
Mīlestība atbrīvo no tā, 
kas dara Tevi nelaimīgu.
Mīlestība dod Tev brīvību
pašam izvēlēties savas sajūtas.
Mīlestība piešķir Tev spārnus,
kas paceļ pāri ego radītajiem ierobežojumiem.
Mīlestība – tie ir Vārti, 
kas izved no ciešanu loka.
Mīlestība – tā ir atbrīve.
Mīlestība ir Ceļš.

No Lielās Mātes
pierakstīja Maija Kadiķe