Vebinārs “Erceņģeļi Metatrons un Sandalfons”

  Erceņģeļi Metatrons un Sandalfons.

Abi Erceņģeļi ir kā alfa un omega, kā augšā, tā apakšā. Viņi darbojas kopā un viens otru papildinot, veido enerģētisko un garīgo veselumu.

   Erceņģelis Metatrons ir sakrālās ģeometrijas Eņģelis. Viņa darbība ir saistīta ar Merkabu, caur kuru Erceņģelis Metatrons palīdz cilvēkiem aktivizēt savu Gaismas ķermeni un pāriet uz dzīvi daudz augstākās Gaismas vibrācijās.

   Erceņģelis Metatrons ir arī garīgās izaugsmes Eņģelis, kas pievienojas, lai attīrītu un līdzsvarotu emocijas, dod iekšējā miera un harmonijas sajūtu, kā arī iespēju ieiet jaunā dzīves posmā un sākt visu no jauna.

   Erceņģelis Sandalfons ir garīgo vibrāciju Eņģelis, kas palīdz savienoties ar dabas smalkajām enerģijām un saklausīt Zemes balsi. Viņa pārziņā ir skaņu pasaule un spēja atvērt cilvēkos gaišdzirdību,
tātad būt dziļākā saiknē ar savu iekšējo balsi un apkārtējo pasauli. Abi kopā šie Erceņģeļi veido plūsmu, kurā esot esi vienlīdz stipri savienots gan ar Zemes spēku, gan ar Kosmosa Gaismu. 

  Erc.Metatrona kristāls ir zaļi violetais fluorīts.

  Erc.Sandalfona kristāls ir apatīts.

Lai piekļūtu šim saturam, nepieciešams veikt maksājumu:

12.10 Eur

Vairāk par autori Maiju Kadiķi

   Es pati šo Ceļu kopā ar Eņģeļiem eju jau sen. Sākumā tā bija saikne ar Sargeņģeli, kas izveidojās kādā seminārā, kuru apmeklēju. Patiesībā tā bija tās Gaismas enerģijas atcerēšanās, ko es jau sen zināju – kopš bērnības. Tikai laiks un notikumi bija mūs atdalījuši. Kad tas notika, mana dzīve izmainījās ļoti radikāli, jo atvērās pasaule, kas ir tepat blakus un ir tik gaiša, skaista un atbalstoša.

   Ar laiku Eņģeļi sāka sūtīt man vēstījums, un es tos pierakstīju. Pēc viena šāda pieraksta, kad to izlasīju, redzēju, ka tā ir lūgšana. No tā laika lūgšanas rakstu regulāri. Tās atnāk, esot kopā ar kādu Erceņģeli vai Gaismas Skolotāju, kura enerģijas ir visatbilstošākās tēmai, kuras tiek risinātas lūgšanā. Katra lūgšana ataino apzināšanās procesu un vibrāciju izmaiņas, ko pati esmu piedzīvojusi. Vārdi lūgšanās ir dzīvi, tikai ir jāsavienojas ar savu sirdi, lai tie varētu darīt to, kas vārdos ir ielikts. Ir iznākušas astoņas grāmatas – “Eņģeļu lūgšanas”, “Eņģeļu dārzā”, “Ceļš ar Eņģeļiem”, “Sievietes svētība”,  “Pārcēlājs”, “Gaisma runā”, “Deja ar Dievu” un “Iedvesmo sevi”.

 Iepazīties tuvāk ar grāmatu saturu un tās iegādāties var  šeit pat mūsu mājas lapā:

https://engelupasaule.ambex.lv/gramatas/