Vebinārs “Erceņģelis Kasiēls”

Erceņģelis Kasiēls

  Erceņģeļa Kasiēla vārds nozīmē Dievišķā vienotība.

   Sirdsapziņas un Dvēseles savienošana un negatīvo enerģiju atbrīvošana. 
 
  Viņš palīdz nostāties uz garīgā attīstības Ceļa un uz tā noturēties, izprotot un atlaižot pagātnes ietekmi. 

   Ar Erceņģeļa Kasiēla atbalstu varam izkopt sevī tādas kvalitātes, kā piedošana, pacietība un pieticība, kas ir ļoti svarīgas karmas atbrīves procesos. 

   Erceņģeļa Kasiēla klātbūtne patiesi ir liela dāvana no Gaismas pasaules, jo Viņš atver un savieno Sirds apziņu un Dvēseles gaismu. Sirds apziņa dod iespēju ieraudzīt savu ēnas pusi, ko savukārt Dvēsele var izgaismot. Tā kopā ar Erceņģeli Kasiēlu varam atstrādāt gan šīs dzīves, gan iepriekšējo dzīvju negatīvo enerģiju.

   Erceņģelis Kasiēls ir lielisks Skolotājs un palīdz nokļūt augstākā garīgā līmenī. 

   Viņa Gaismas stars ir sarkanbrūnā krāsā.

Lai piekļūtu šim saturam, nepieciešams veikt maksājumu:

12.10 Eur

Vairāk par autori Maiju Kadiķi

   Es pati šo Ceļu kopā ar Eņģeļiem eju jau sen. Sākumā tā bija saikne ar Sargeņģeli, kas izveidojās kādā seminārā, kuru apmeklēju. Patiesībā tā bija tās Gaismas enerģijas atcerēšanās, ko es jau sen zināju – kopš bērnības. Tikai laiks un notikumi bija mūs atdalījuši. Kad tas notika, mana dzīve izmainījās ļoti radikāli, jo atvērās pasaule, kas ir tepat blakus un ir tik gaiša, skaista un atbalstoša.

   Ar laiku Eņģeļi sāka sūtīt man vēstījums, un es tos pierakstīju. Pēc viena šāda pieraksta, kad to izlasīju, redzēju, ka tā ir lūgšana. No tā laika lūgšanas rakstu regulāri. Tās atnāk, esot kopā ar kādu Erceņģeli vai Gaismas Skolotāju, kura enerģijas ir visatbilstošākās tēmai, kuras tiek risinātas lūgšanā. Katra lūgšana ataino apzināšanās procesu un vibrāciju izmaiņas, ko pati esmu piedzīvojusi. Vārdi lūgšanās ir dzīvi, tikai ir jāsavienojas ar savu sirdi, lai tie varētu darīt to, kas vārdos ir ielikts. Ir iznākušas astoņas grāmatas – “Eņģeļu lūgšanas”, “Eņģeļu dārzā”, “Ceļš ar Eņģeļiem”, “Sievietes svētība”,  “Pārcēlājs”, “Gaisma runā”, “Deja ar Dievu” un “Iedvesmo sevi”.

 Iepazīties tuvāk ar grāmatu saturu un tās iegādāties var  šeit pat mūsu mājas lapā:

https://engelupasaule.ambex.lv/gramatas/