Vebinārs “Erceņģelis Orifiēls”

  Erceņģelis Orifiēls – Jaunā laikmeta Gaisma.

   Garīgā pasaulē pastāv skaidra struktūra un kārtība, kādā tiek nomainīti Spēki, kas ir atbildīgi par Zemi.

   Pēc Erc. Mihaēla, kas šobrīd ir mūsu planētas galvenais Erceņģelis, Zemi pārvaldīs Erceņģelis Orifiēls.

   Tā kā mēs esam iegājuši pārejas Laikā, tad jau šobrīd abi Erceņģeļi ir blakus un sadarbojas, lai pārmaiņas, kas notiek uz Zemes un ar katru cilvēku, būtu pēc iespējas skaidrākas un harmoniskākas visām iesaistītajām pusēm.

   Ja Erc. Mihaēls strādā ar vertikālo plūsmu, dodot iespēju iztaisnot savu garīgo mugurkaulu un būt savienojumā ar Zemi un Debesīm, tad Erc. Orifiēls atver Gaismas sirds horizontālo platformu, kas ir noteicošais Spēks, lai izietu no trīs dimensiju pasaules ietekmes.

   Erceņģelis Orifiēls – tas ir apzināts rokas stiepiens pretī savai gaismotai esībai, tas ir ,,jā,, vārds tai pasaulei, pēc kuras ilgojas mūsu patiesais Es.

   Tiekamies šajā pārejas Laikā, lai spertu apzinātus soļus kopā ar Jaunā laikmeta Gaismu – Erceņģeli Orifiēlu.

   Erceņģeļa Orifiēla kristāls ir muskovīts.

Lai piekļūtu šim saturam, nepieciešams veikt maksājumu:

12.10 Eur

Vairāk par autori Maiju Kadiķi

   Es pati šo Ceļu kopā ar Eņģeļiem eju jau sen. Sākumā tā bija saikne ar Sargeņģeli, kas izveidojās kādā seminārā, kuru apmeklēju. Patiesībā tā bija tās Gaismas enerģijas atcerēšanās, ko es jau sen zināju – kopš bērnības. Tikai laiks un notikumi bija mūs atdalījuši. Kad tas notika, mana dzīve izmainījās ļoti radikāli, jo atvērās pasaule, kas ir tepat blakus un ir tik gaiša, skaista un atbalstoša.

   Ar laiku Eņģeļi sāka sūtīt man vēstījums, un es tos pierakstīju. Pēc viena šāda pieraksta, kad to izlasīju, redzēju, ka tā ir lūgšana. No tā laika lūgšanas rakstu regulāri. Tās atnāk, esot kopā ar kādu Erceņģeli vai Gaismas Skolotāju, kura enerģijas ir visatbilstošākās tēmai, kuras tiek risinātas lūgšanā. Katra lūgšana ataino apzināšanās procesu un vibrāciju izmaiņas, ko pati esmu piedzīvojusi. Vārdi lūgšanās ir dzīvi, tikai ir jāsavienojas ar savu sirdi, lai tie varētu darīt to, kas vārdos ir ielikts. Ir iznākušas astoņas grāmatas – “Eņģeļu lūgšanas”, “Eņģeļu dārzā”, “Ceļš ar Eņģeļiem”, “Sievietes svētība”,  “Pārcēlājs”, “Gaisma runā”, “Deja ar Dievu” un “Iedvesmo sevi”.

 Iepazīties tuvāk ar grāmatu saturu un tās iegādāties var  šeit pat mūsu mājas lapā:

https://engelupasaule.ambex.lv/gramatas/