Meditācijas, lūgšanas, video.

Šeit, apakšnodaļās var iepazīties ar Maijas Kadiķes vadītajām meditācijām un ierunātajām lūgšanām.
Kā arī ir iespēja apskatīties dažus no dzīvajiem ēteriem Facebook, kas notiek katra mēneša 7. datumā. Online (live) var skatītes un piedalīties šajos datumos Eņģeļu Pasaules vai Maijas Kadiķes Facebook profilos.

Eņģeļu skolas 7.izlaidums  un Vasaras saulgriežu rituāls 2023.gada 21.jūnijā

Eņģeļu festivāls Lietuva - Latvija 10. - 11.jūnijs 2023.gads viesu namā Satekas