Meditācijas, lūgšanas, video.

Šeit, apakšnodaļās var iepazīties ar Maijas Kadiķes vadītajām meditācijām un ierunātajām lūgšanām.
Kā arī ir iespēja apskatīties dažus no dzīvajiem ēteriem Facebook, kas notiek katra mēneša 7. datumā. Online (live) var skatītes un piedalīties šajos datumos Eņģeļu Pasaules vai Maijas Kadiķes Facebook profilos.