Vebinārs “Sievišķā Dievišķība”

Šī vebināra četrās nodarbībās iepazīsimies  un savienosimies ar četru Dieviešu Gaismas stariem – katras sievietes būtiskiem dzīves aspektiem. Katra no Dievietēm palīdzēs aktivizēt arī kādu no dabas enerģijām mūsos– zemi, uguni, ūdeni, gaisu – tādā veidā atgriežot arvien lielākā iekšējā vienotībā. Dieviešu enerģiju klātbūtne un to integrācija spēj sakārtot procesus, kuros atrodamies, kā arī harmonizēt iekšējos arhitipus - bērns, jauniete, sieviete, mīļotā, māte.

Četras Dievietes ir kā jauns izejas punkts Tavā sievišķības ceļā:
 
1. nod. Latviešu Dieviete Māra – Zemes enerģija.

Viņa ir katras sievietes, kas ir dzimusi Latvju zemē, pamatenerģija. Ar Māru mēs atjaunojam un nostiprinām sevī zemes pamatus, sievienojoties un pateicoties savām ģimenes un dzimtas sievietēm. Māra palīdz mums atgriezt sievietes svētību savai dzīvei šeit uz planētas Zeme un dzīvot labklājībā.

2.nod. Ķeltu Dieviete Brigita – Uguns enerģija.

Viņa spēj iznest uguni cauri visiem gadalaikiem, tātad arī cauri laikam, vecumam un dažādām dzīves situācijām. Brigita māca, kā nosargājot savu Gaismu un  kā par to rūpēties. Viņa vienmēr ir savā iekšējā siltumā un spēj to sniegt arī citiem.

3.nod. Grieķu Dieviete Afrodīte – Ūdens enerģija.

Viņa atrodas plūstamībā, maigi pieskaroties zemei un cilvēkiem. Afrodītes enerģijas aktivizācija dod iespēju atvērt sevī spēju dzīvi pieņemt kā baudpilnu procesu, kur katrai lietai un notikumam ir kāda dziļāka nozīme. Viņa iedvesmo citus saskatīt prieku it visā. Afrodītes klātbūtne atver spēju baudīt savu sievišķību un būt mīļotai savam vīrietim.

4.nod. Marija Magdalēna – Gaisa enerģija.

Viņa ir Jaunā laikmeta Gaismas Skolotāja. Marija Magdalēna atver spēcīgus garīgos pamatus, kuros esot, izvēlamies dievišķo patiesību un sekojam savam Dvēseles Ceļam. Viņas Gaismas stars ir kā iedvesmas avots pārmaiņām, kas notiek uz Zemes un katra cilvēka dzīvē.

Lai piekļūtu šim saturam, nepieciešams veikt maksājumu:

30.00 Eur

Vairāk par autori Maiju Kadiķi

   Es pati šo Ceļu kopā ar Eņģeļiem eju jau sen. Sākumā tā bija saikne ar Sargeņģeli, kas izveidojās kādā seminārā, kuru apmeklēju. Patiesībā tā bija tās Gaismas enerģijas atcerēšanās, ko es jau sen zināju – kopš bērnības. Tikai laiks un notikumi bija mūs atdalījuši. Kad tas notika, mana dzīve izmainījās ļoti radikāli, jo atvērās pasaule, kas ir tepat blakus un ir tik gaiša, skaista un atbalstoša.

   Ar laiku Eņģeļi sāka sūtīt man vēstījums, un es tos pierakstīju. Pēc viena šāda pieraksta, kad to izlasīju, redzēju, ka tā ir lūgšana. No tā laika lūgšanas rakstu regulāri. Tās atnāk, esot kopā ar kādu Erceņģeli vai Gaismas Skolotāju, kura enerģijas ir visatbilstošākās tēmai, kuras tiek risinātas lūgšanā. Katra lūgšana ataino apzināšanās procesu un vibrāciju izmaiņas, ko pati esmu piedzīvojusi. Vārdi lūgšanās ir dzīvi, tikai ir jāsavienojas ar savu sirdi, lai tie varētu darīt to, kas vārdos ir ielikts. Ir iznākušas astoņas grāmatas – “Eņģeļu lūgšanas”, “Eņģeļu dārzā”, “Ceļš ar Eņģeļiem”, “Sievietes svētība”,  “Pārcēlājs”, “Gaisma runā”, “Deja ar Dievu” un “Iedvesmo sevi”.

 Iepazīties tuvāk ar grāmatu saturu un tās iegādāties var  šeit pat mūsu mājas lapā:

https://engelupasaule.ambex.lv/gramatas/