Visi raksti

Patiesības lūgšana

Pastiepjot rokas pret debesīm,
Radītāja gaisma ienāk manī un stiprina manu iekšējo telpu.
Kāda ir gaisma manī, tādu es arī ap sevi izstaroju un līdz ar to
līdzīgus cilvēkus savā dzīvē piesaistu.
Tāpēc lūdzu tevi, Radītāj, palīdzi man savu iekšējo svētvietu tīru turēt!
Lūdzu tevi, lai man pietiek drosmes tumšās vietas savā svētvietā ieraudzīt!
Lai manī ir tik daudz dievišķās gudrības, ka varu savu tumšo pusi izprast.
Lai mana apziņa ir tik plaša, ka tā atļauj man par šīm mācībām pateikties.
Lai mana mīlestības telpa ir tik atvērta un gaiša,
ka paver iespēju šo tumšo pusi pārveidot un atbrīvot.
Palīdzi man, Radītāj, vienmēr modrai būt!
Lai pašapmāns un liekulība zaudē savu spēku,
kad reālo situāciju ieraugu!
Lai ilūziju plīvuri krīt viens pēc otra,
un līdz ar to, tas palīdz man manai pašas patiesai būtībai pietuvoties.
Tikai Tu, Radītāj, zini kāda tā ir.
Es uzticos pilnīgi Tavai un gaismas eņģeļu vadībai.
Ja kādu zīmi no tevis, Radītāj,
un taviem gaismas eņģeļiem nespēju saskatīt,
tad, lūdzu, atkārto to ar vēl lielāku spēku,
lai viss tajā brīdī skaidrs man top.
Palīdzi, Radītāj, manas gaišās maņas apzināt.
Caur šīm spējām es arvien vairāk un ciešāk ar tevi, Radītāj,
un taviem gaismas eņģeļiem savienota esmu.
Es zinu, ka tavi sūtņi – gaismas eņģeļi – vienmēr ir man blakus.
Bet lūdzu tevi, Radītāj, mūsu saikni ciešāku stiprini!
Atver un noturi mani tādā gaismas plūsmā,
kad jūtu un zinu, ka kopā ar Tevi un eņģeļiem esmu!
Tad apzinos, ka eju to ceļu, kas ir man vienīgais un labākais.
Tātad manējais.
Katru soli droši lieku un nekādi vēji un brāzmas,
situācijas un notikumi nespēj mani no šī ceļa novirzīt.
Jo drošās rokās es esmu.
Radītāja un gaismas eņģeļu rokās.
ES ESMU.