Visi raksti

Vebinārs “Erceņģelis Andariēls”

Erceņģelis Andariēls – vienotība un miers.

Erceņģelis Andariēls ir Jaunā laikmeta Eņģelis, kas šobrīd ir tuvu Zemei un līdz ar to ir sasniedzams katram cilvēkam.

Viņš vienmēr ir palīdzējis cilvēcei kritiskos brīžos, kad uz Zemes ir ticis izjaukts līdzsvars un sākusies izvērsties agresija. Lai pasaule mainītos, cilvēcei ir jāvienojas par kopīgo Ceļu. Erceņģelis Andariēls dot iespēju katram izvēlēties tādu vibrāciju, kas ved viņu pie miera un vienotības sevī un pasaulē.

Erceņģeļa Andariēla kristāls ir zebras jašma.