Visi raksti

Vēstījums no Erceņģeļa Metatrona

01.06.2022.

Sveiciens visiem, kas mani ir sadzirdējuši un gatavi iet kopīgā Gaismas solī.

Es, Erc.Metatrons, priecājos par katru, kas ir pamodies un tātad apzināti sācis aktivizēt savu Gaismas ķermeni, kas ir kā pārejas intruments, kas ir iedots jums katram, lai nokļūtu uz augstākām Gaismas dimensijām.
Es esmu ar jums, lai palīdzētu to paveikt.
Pārejas process ir saistīts ar apziņas paplašināšanos. Tie esat jūs paši, kas maināt savu attieksmi attiecībās ar cilvēkiem, pārstrādājat savu dzīves uztveri, izzināt jaunas lietas un tādā veidā atveraties pārmaiņām, kas jūsu dzīvi dara saturīgāku, harmonisku un mierpilnu.
Šie procesi var būt saistīti ar dziļu iekšēju pārstrukturēšanos, kad vecās lietas, priekšstati vairs nedarbojas, bet jaunas vēl nav līdz galam aktivizētas. Tie ir brīži, kad var likties, ka visi ir jūs pametuši, kad apkārt ir tumsa un neziņa.
Jums jāsaprot, ka to piedzīvos katrs, kas ir gatavs virzīties uz Jauno dimensiju. Tas ir kā iziet caur adatas aci, kur sākas cita realitāte. Bet šo šauro punktu nebūs iespējams šķērsot, kamēr nesīsiet līdzi smagumus no vecās realitātes.
Tāpēc aiciniet mani, Erc.Metaronu, brīžos, kad vēlaties nonākt lielākā skaidrībā ar sevi un situāciju, kurā atrodaties. Es jums palīdzēšu atšķirt galveno no mazsvarīgā un ar šo jauno pieredzi doties uz priekšu.
Pārvarot šķēršļus savā dzīvē, jūs paaugstināt vibrāciju līmeni, kas ir kā atslēga Gaismas ķermeņa aktivizācijai.
Jo viedāki kļūstiet, jo enerģētiski vieglāki topat. Tātad esat atbrīvojušies no smagām frekvencēm, kas ir kā paliekas no vecās realitātes.
Jums ir jāsaprot, ka pāreja ir ilgstošs process. Abas puses – gan vecā, gan jaunā strādā uz to, lai saglabātu savu ietekmi.
Tāpēc esiet modri, virzoties pa Ceļu, kuru ir izvēlējusies jūsu dvēsele.

Ja ir sajūta, ka esat kaut kur enerģētiski iestrēguši, aiciniet mani, Erc.Metaronu. Es palīdzēšu jums strukturēt enerģiju plūsmas un pacelties augstāk vibrāciju līmenī, kas jau būs kā jauns solis šajā posmā, kas saucas Gaismas pārejas laiks.

Katrs ir svarīgs.

Katram no jums Gaismas pasaule sniedz nepārtrauktu atbalstu.

Jums ir tikai jāvēlas un jāstrādā sevis labā.

Pierakstīja Maija Kadiķe